Kristianssædevej 6c, 4930 Maribo, Tlf.: 25 64 25 64
Indmeldelse
Velkommen til Skovbørnehaven - Den Blå Anemone!

Vi har her vores hjemmeside forsøgt at samle alle de oplysninger, som kan være rare at have, når man skal træffe en beslutnig omkring institutions valg. Surf rundt på hjemmesiden og få et indblik i hverdagen i skoven og i de tanker der ligger bag. Få overblik over alt det praktiske og meget mere. I er selvfølgelig meget velkomne til at kontakte børnehaven, hvis I har nogle spørgsmål til os! Og I er også altid velkommen til at besøge os i skoven!!!

 

Vi glæder os til at høre fra Jer!

 

Indmeldelse

Hvis I gerne vil have at Jeres barn skal starte i Skovbørnehaven - Den Blå Anemone, skal I sende en ansøgning om optagelse på skovvbørnehavens venteliste, til børnehaven, (gerne så tidligt som muligt - barnet skal dog være født, da vi skal bruge fødselsdatoen!). Indmeldelsesblanketten findes under menuen til venstre!

I vil modtage en skriftlig bekræftelse på optagelsen. Barnet vil blive tildelt en plads efter gældende visitationsregler, se nedenfor!

Før Jeres barn kan optages på børnehavens venteliste skal I indbetale et ventelistegebyr på 300,- kr.,Pengene betales ikke retur, hvis barnet ikke optages i børnehaven.

 Pengene sættes ind på Skovbørnehavens konto; Bank: Jyske Bank, konto nr. 0705-000-2160129. Husk: At skrive tydeligt navn og adresse!!!

Der er også mulighed for at overfører beløbet via mobilepay, nummeret er 304410

Barnet kan starte med virkning fra d. 1 i en måned, dog kræver det at barnet er udmeldt af eventuel tidligere institution eller dagpleje pr. samme dato. 

 

Ventelistepolitik:

 ”Alle tilmeldte børn optages på ventelisten. Børn  på ventelisten tilbydes plads efter indskrivnings dato – og efter hvornår børnehaven har en ledig plads. Indskrivning giver ikke automatisk pladsgaranti. Søskende har ikke fortrinsret frem for andre indskrevne børn.”

Besluttet på bestyrelsesmøde den 30.08.2010.

Billede 1
Sidst opdateret 10. december 2019