Kristianssædevej 6c, 4930 Maribo, Tlf.: 25 64 25 64
Priser
 

Pr. 01.01.19. koster det 2290 kr. pr. barn incl. madordning.

Taksten er på 1839 kr. + 451 kr. i tillæg for madordning.

Pengene skal være betalt den sidste bankdag i måneden forud.

Der ydes Søskenderabat som i kommunale institutioner.

Der er mulighed for at søge om økonomisk- eller pædagogiskfriplads, blanket til ansøgning fås ved henvendelse hos egen kommune.

 

 

 

Billede 1
Sidst opdateret 1. december 2018