Kristianssædevej 6c, 4930 Maribo, Tlf.: 25 64 25 64
Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen for Skovbørnehaven Den Blå Anemone

Bestyrelsen består af 4 medlemmer:


- 3 forældrerepræsentanter
- 1 personalerepræsentant


Herudover er der valgt 2 forældrebestyelsessuppleanter og 1 personalerepræsentantssuppleant


Herudover deltager den daglige leder af skovbørnehaven, som sekretær i bestyrelsens møder.

Forældrebestyrelsens opgaver


  • Fastlægge institutionens overordnede pædagogiske principper

  • Medinddrages i udfærdigelse af de pædagogiske læreplaner

  • Fastlægge principper for anvendelse af den afsatte budgetramme

  • Indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelse af leder

  • Indstillingsret ved ansættelsen af personale

  
 
Bestyrelsen har tavshedspligt i henhold til straffelovens § 152.


Forælderepræsentanter vælges på det årlige forældremøde i april

Kontaktoplysninger findes under bestyrelsen i menuen til venstre!