Kristianssædevej 6c, 4930 Maribo, Tlf.: 25 64 25 64
InstitutionsbestyrelseInstitutionsbestyrelsen

Skovbørnehaven Den Blå Anemone er en privat institution med det formål at være dagtilbud for børn i alderen 2 år og 10 mdr. til skolestart. Børnehaven er en skovinstitution med prioritering af udeliv og bevægelse.

Ønsket er at skabe et miljø, hvor børn kan udvikle sig til harmoniske og selvstændige mennesker. Fri leg er en vigtig del, idet det skaber rum for udvikling af fantasi og nysgerrighed og skovens rum bidrager til børns læring og udvikling. Institutionen er en del af lokalmiljøet og det skal til stadighed sikres at institutionen har en lokal forankring.

Institutionen ledelse består af en institutionsbestyrelse (ejerkreds), der varetager den overordnede ledelse og en daglig leder, der varetager den daglige ledelse og drift af institutionen. Institutionsbestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionens økonomi og formueforhold, samt det juridiske ansvar for, at børnehaven overholder den til enhver tid gældende lovgivning for private institutioner.

Institutionsbestyrelsen består af firemedlemmer. Tre medlemmer udpeges af den til enhver tid siddende institutionsbestyrelse og gælder for 2 år. Det fjerde medlem er den til enhver tid siddende formand for forældrebestyrelsen. Lederen deltager i bestyrelsens møder som sekretær/sagsbehandler, dog uden stemmeret.