Kristianssædevej 6c, 4930 Maribo, Tlf.: 25 64 25 64
Aktivitetsudvalg
Aktivitetsudvalget er p.t. nedlagt på grund af manglende tilslutning.

Nedenfor ses præsentationen af seneste aktivitetsudvalg.

-----------------------------------------------------

Kære Landkrabber!

 

Aktivitetsudvalgets kaster los for at fremme fællesskabet blandt forældrene - og for at vise skovbørnehavens ansigt i lokalsamfundet.

På det årlige forældremøde vælges mindst 4 medlemmer (matroser) blandt forældrene. Udvalget kan supplere sig efter behov blandt tidligere eller nuværende forældre, bedsteforældrene eller andre landkrabber i lokalsamfundet.

På det 1. herefter møde udpeges formanden (styrmanden!)

Styrmanden sørger for at indkalde til møder og skrive referat. Dagsorden sendes rundt til matroserne inden mødet.  Meget skriveri foregår et hemmeligt sted på Facebook som kun skibets besætning kender til.

Nissen Pyt sender en flaskepost med ønsker fra børnene til styrmanden senest 1. december hvert år, fordi hele besætningen altid stævner ud med penge til aktiviteter til børnene i kikkerten.

Aktivitetsudvalget har sin egen skattekiste med tilknyttet hævekort. Der ligger altid 5000 kr. på kistebunden under dækket til proviant, udlæg og fornødenheder forud for store togter. Resten af skatten forærer besætningen hvert år til børnene.

O´ høj fra Aktivitetsudvalget!

Billede 1
Sidst opdateret 16. oktober 2018