Kristianssædevej 6c, 4930 Maribo, Tlf.: 25 64 25 64
Personale
Personale:

Følgende personale er tilknyttet Den Blå Anemone:

Klik for større billede!
Karen Møller Thomsen
Leder, pædagog, ansat 37 timer

Orlov


Klik for større billede!
Michelle Mistarz Hansen
Pædagog, ansat 32 timer
Klik for større billede!
Jane Larsen
Pæd. hjælper, ansat 32 timer

Klik for større billede!
Pernille Olsen
Pædagog, ansat 32 timer
Klik for større billede!
Birthe Mortensen

Madmor, ansat 32 timer


Klik for større billede!
Marianne Marthendal
Pædagog, ansat 32 timer
Klik for større billede!
Gabriella Zych

Vikar


Klik for større billede!
Jannie Frederiksen

Vikar

Klik for større billede!
Pia Henriksen
Rengøring

Klik for større billede!
Phillip Ritter

Vikar


 

 

Normering:

Skovbørnehaven – Den Blå Anemone er normeret til 40 børn på årsbasis, og følger Lolland Kommunes mål til fordelingen af personaletimer på pædagoger og medhjælpere (75/25).

 

Organisation:

Børnehaven er en privat organisation efter Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud til børn og unge §19, st. 4. Personalet er ansat efter DLO´s overenskomsten

Sidst opdateret 16. oktober 2018